Binairo


Przetłumacz tę stronę.

Special thanks to LightPaladin07 for the translation

Binairo znane także jako Takuzu to logiczna łamigłówka z prostymi zasadami i trudnymi rozwiązaniami.

Zasady są proste. W Binairo gra się na prostokątnej siatce z niestandardowym rozmiarem. Niektóre kratki są na od początku wypełnione czarnymi lub białymi kołami. Reszta pól jest pusta. Celem gry jest rozstawienie kół w taki sposób żeby:
1. Każdy rząd i każda kolumna zawierała taką samą liczbę białych, jak i czarnych kół.
2. Nie mogą ze sobą sąsiadować więcej niż 2 koła tego samego koloru.
3. Każdy rząd i kolumna mają mieć unikalny wzór.

Kliknij kratkę kursorem aby postawić czarne koło, kliknij jeszcze raz aby zmieniło się w białe.

Samouczek wideo
Ukryj zasady

Podziel się

Binairo

P.

Od czego zacząć?

O.

 

Nie możesz mieć więcej niż 2 sąsiadujących ze sobą pól tego samego koloru więc rozglądaj się za 2 kołami takiego samego koloru występującymi tuż obok siebie:

W tym wypadku powinno się znajdować czarne koło tuż obok 2 białych.

Możesz także rozglądać się za dwoma polami kołami tego samego koloru z pustą kratką pomiędzy nimi:

Tutaj powinno znajdować się czarne koło pomiędzy dwoma białymi.

P.

Równa liczba białych i czarnych kół?

O.

Na planszy 6x6 powinieneś mieć po 3 białe i 3 czarne kółka w każdym rzędzie i w każdej kolumnie. Więc jeżeli już masz 3 białe koła:

Puste kratki powinny zawierać czarne koła.

P. Każda kolumna i rząd mają być unikalne?
O.

Spójrz na ten przypadek:

Drugi rząd nie może być taki sam jak pierwszy (powinien być unikalny). Więc roziwązanie powinno wyglądać tak: 

 

* Wszystko wyjaśnione powyżej dotyczy także kolumn

Więcej łamigłówek:  hide show

2024-06-12 20:50:39

pl.puzzle-binairo.com
Usuń reklamy